Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ale jego wynik ma bezpośredni wpływ na rekrutację do szkół średnich. Dlatego jest on dla uczniów tak ważny, a wyniki oczekiwane są z niecierpliwością. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbył się pod koniec maja, po egzaminach maturalnych. Na wyniki uczniowie nie musieli długo czekać – poznali je już na początku lipca. Jak one wyglądały i jakie były zasady egzaminu?

Zasady egzaminu

Egzamin na zakończenie szkoły podstawowej ma formę pisemną. Tegoroczny egzamin miał miejsce po trudnym dla uczniów i nauczycieli roku, w którym edukacja częściowo odbywała się zdalnie, co z pewnością miało wpływ na sposób przygotowania i poziom stresu egzaminowanych. Każdy z ponad 357 000 uczniów zdawał egzamin z trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Wyniki z poszczególnych przedmiotów

Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo. Pokazują one, jaką część punktów zdobył zdający. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego to 60%. Słabiej uczniowie poradzili sobie z matematyką – tu średni wynik to jedynie 47%. Wyniki trzeciej części egzaminu są zróżnicowane, ponieważ zdający wybierali różne języki. Najwięcej z nich wybrało język angielski i tu zdawalność wyniosła średnio 66%. Gorzej wypadł egzamin z języka niemieckiego (49%), lepiej natomiast z języka francuskiego (79%) i z języka hiszpańskiego (69%), które zdawała stosunkowo niewielka grupa.

Porównanie wyników

Średni wynik każdego z egzaminów był najwyższy w miastach powyżej 100 000 mieszkańców. Gorzej wypadły szkoły z mniejszych miast i wsi. Rezultat był różny w zależności od płci – wyższą notę odnotowano u dziewcząt. Przykładowo średnia z egzaminu z języka polskiego u chłopców była aż o 10% niższa.

Wynik wyrażony w procentach to nie wszystko. Uczniowie otrzymali także wynik centylowy, który jest równie ważny. Pokazuje on poziom danego ucznia na tle innych uczniów, dzięki czemu może on porównać swój wynik z wynikami innych. Może być to pomocne w oszacowaniu szans na przyjęcie do wybranej szkoły średniej.

Twój komentarz

Zatwierdzimy Twój komentarz tak szybko jak będzie to możliwe.

© Copyright 2020 Korepetycje i zajęcia dodatkowe Warszawa by MateuszStrzelecki.pl - wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności