Historia sztuki jest bardzo wdzięcznym przedmiotem, a wiedza, którą uczniowie na nim zdobędą, może być wykorzystywana przez całe życie. To nie tylko teoria i dzieje sztuki, ale też umiejętność interpretacji dzieł sztuki i wypowiadania się o nich. Sztuka otacza nas z każdej strony, najnowsze dzieła często nawiązują do sztuki dawnej, dlatego wiedzę na ten temat powinien mieć każdy młody człowiek, który chce dobrze się czuć w towarzystwie.

Historia sztuki jest kontynuacją zagadnień omawianych na plastyce w szkole podstawowej. W szkole średniej przedmiot ten jest związany z tematami poruszanymi na historii i języku polskim, może być on wybrany przez ucznia jako przedmiot zdawany na maturze.

Jak to wygląda ?

Poziom naszych lekcji dostosowujemy do uczniów, ponieważ nie uczymy według jednego schematu, a bierzemy pod uwagę wiedzę, jaką nasi uczniowie już posiadają. Zwracamy również uwagę na ich zainteresowania – jeśli uczeń jest szczególnie zainteresowany danym okresem czy stylem w sztuce, warto to rozwijać.

Pracujemy według naszego autorskiego programu, którego głównym założeniem jest rozbudzenie w uczniu ciekawości i nauka samodzielnego poszukiwania wiedzy. Pokazujemy korzyści ze zdobywania wiedzy z historii sztuki i obszary, w których może się ona przydać.

Historia sztuki jest dla Ciebie trudna? Masz problem z powiązaniem ze sobą zagadnień i interpretacją dzieł? A może wręcz przeciwnie – lubisz ten przedmiot, ale wiedza przekazywana w szkole to dla Ciebie za mało?

Ucz się historii sztuki razem z nami!

Jak uczymy?

  • Uzupełniamy braki w wiedzy uczniów i tłumaczymy zagadnienia, które są dla nich trudne.
  • Poszerzamy wiedzę o zagadnieniach, które ucznia szczególnie interesują.
  • W praktyczny sposób uczymy interpretacji dzieł sztuki i tworzenia spójnych wypowiedzi.
  • Twórców, dzieła i style osadzamy w kontekście – dzięki temu unikamy przyswajania wiedzy na pamięć i umożliwiamy jej zrozumienie.

Egzamin maturalny z historii sztuki w ubiegłym roku zdawał tylko 1 na 80 uczniów. To bardzo mało! Czy to dlatego, że ten przedmiot jest wyjątkowo trudny?

Nie! Historia sztuki w wielu szkołach traktowana jest jednak jako mniej ważny przedmiot, dlatego uczniowie często nie czują się przygotowani do zdawania egzaminu. Tymczasem nauka do matury z historii sztuki może być przyjemna i skuteczna.

Pomożemy Ci usystematyzować wiedzę i skupić się na zagadnieniach, których znajomość jest kluczowa, aby osiągnąć wysoką ocenę na egzaminie maturalnym. Pracujemy na arkuszach egzaminacyjnych – ich omawianie i szukanie analogicznych problemów, które mogą pojawić się na prawdziwym egzaminie, pomaga powtórzyć wiedzę i znaleźć tematy, które są do dopracowania.

Jednym z najwyżej punktowanych zadań na maturze z historii sztuki jest dłuższa wypowiedź pisemna. Na wysoką ocenę ma wpływ nie tylko znajomość zagadnienia, ale też umiejętność logicznego i poprawnego przedstawienia swojej wiedzy. Na zajęciach kładziemy szczególny nacisk na ćwiczenie spójnej wypowiedzi, zgodnej z kluczem maturalnym.

© Copyright 2020 Korepetycje i zajęcia dodatkowe Warszawa by MateuszStrzelecki.pl - wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności